Угода користувача

УГОДА КОРИСТУВАЧА
 

Ця Угода Користувача (далі - «Угода») укладається між Користувачем та bezdor4x4.com.ua (далі – bezdor4x4) і регулює використання інтернет-сайту https://bezdor4x4.com.ua (далі - «Сайт»), який є власністю bezdor4x4.

 

1. Загальна частина

1. Користуватися Сайтом дозволено тільки особі - Користувачу, що прийняла усі умови цієї Угоди. Угода користувача й інші правила, передбачені на Сайті.

2. Користувач зобов'язаний ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту. При використанні будь-якої частини Сайту, Користувач погоджується з умовами цієї Угоди з bezdor4x4. Якщо Користувач не погоджуєтеся з умовами Угоди, то йому не надається статус Користувача і йому забороняється використовувати Сайт.

3. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Сайту - як на незареєстрованих користувачів так і на зареєстрованих, що мають будь-який обліковий запис. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про користувача й даних авторизації (логін, пароль).

 

2. Права, обов'язки та відповідальність Користувача та bezdor4x4.com.ua


1. Повний доступ до Сайту, зокрема ознайомлення з більш повною інформацією про інших користувачів, відправлення повідомлень, можливі тільки для зареєстрованого Користувача (що створив обліковий запис).


2. Якщо Користувач вважає, що на Сайті наявна інформація, що порушує його права, Користувач зобов'язаний повідомити про це bezdor4x4.com.ua та надати йому інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяну шкоду (включаючи усі витрати, державне мито та оплату послуг адвоката).


3. Користувачеві заборонено:

-сприяти розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі;

-вчиняти дії, що порушують права і свободу, честь і гідність будь-якої особи;

-ображати будь-кого;

-використовувати нецензурні вислови, навіть якщо вони маскуються іншими символами;

-зловживати розміщенням інформації, що не стосується Сайту;

-провокувати словесну війну, що не має відношення до первинної причини суперечки ;

-створювати декілька облікових записів на Сайті, якщо фактично вони належать одній і тій самій особі;

-вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;

-надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль від свого облікового запису третім особам;

-реєструвати обліковий запис від імені або замість іншої особи. При цьому, дозволена реєстрація від імені й за дорученням іншої фізичної особи або юридичної особи за умови  одержання необхідних повноважень у порядку й формі, передбачених законодавством України;

-розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші  об'єкти інтелектуальної власності, що належать bezdor4x4.com.ua та/або третім особам;

-розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об'єктом яких є людина, якщо ця людина  не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео з її участю);

-розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;

-використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті;

-здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших користувачів;

-намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману,  зловживання довірою, підбору логіна й пароля;

-розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також  засобів телекомунікації будь-яких осіб.


4. Відповідальність Користувача:

-Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що розміщена на сайті.

-Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Сайту.

-Користувач зобов'язується самостійно та за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, що пов'язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Сайту.

-Якщо Користувачем не доведе зворотнє, будь-які дії, здійснені з використанням його облікового запису та/або його логіна й пароля, вважаються здійсненими цим Користувачем.

-У випадку розміщення Користувачем на Сайті інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам Угоди, bezdor4x4.com.ua має право без повідомлення, виключно на власний розсуд, видалити розміщену Користувачем інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Угоді та/або законодавству, що застосовується.

-За порушення умов даної Угоди, bezdor4x4.com.ua має право без попереднього повідомлення блокувати доступ Користувача до Сайту та/або видалити обліковий запис Користувача.


5. Відповідальність bezdor4x4:

- bezdor4x4 не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.

- bezdor4x4 не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний Користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Сайту.

- bezdor4x4 не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та контролю інформації, що розташована будь-ким на Сайті, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Сайту.

- bezdor4x4 не несе відповідальності за зміст сайтів, що не належать їй, посилання на які можуть бути присутні на Сайті, і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи й відповідності заявленій тематиці.

 

3. Конфіденційність

1. У випадку, якщо при використанні Сайту Користувачеві будь-яким способом стала відома інформація відносно bezdor4x4 та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.

2. Користувач розуміє й погоджується з тим, що розміщуючи на Сайті інформацію, у відношенні якої Користувачем самостійно не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації.

 

4. Інші умови

1. bezdor4x4 має право вносити зміни в дану Угоду. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, за адресою Угода користувача. У випадку внесення до Угоди істотних змін, bezdor4x4 додатково повідомить Користувача про ці зміни по електронній пошті. Усі зміни Угоди набувають чинності із моменту їх публікації. Використовуючи послуги або Сайт Користувач підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Користувачем послуг або Сайту.

2. bezdor4x4 не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення цих та інших технічних питань.

3. Користувач надає bezdor4x4 право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Сайт, послуги bezdor4x4 або інформацію рекламного характеру.

4. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися в чинності. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

5. Сайт надається bezdor4x4 "як є". bezdor4x4 не гарантує відповідність Сайту цілям і очікуванням Користувача, його безперебійну й безпомилкову роботу, а також схоронність облікового запису Користувача й інформації, що розміщена Користувачем на Сайті.

6. bezdor4x4 може у будь-який момент і без повідомлення Користувача поступитися своїми правами за даною Угодою третій стороні.

7. До даної Угоди й відносинам між bezdor4x4 та Користувачем, що виникають у зв'язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, сперечань або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання Сайту.

 

ЗГОДА НА ЗБІР ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Реєструючись в особистому кабінеті на сайті bezdor4x4.com.ua Я:
 

-приймаю Угоду користувача;
-надаю згоду на обробку своїх персональних даних та підтверджую те, що ознайомлений (а) з метою обробки персональних даних та правами, наданими мені згідно ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних".

 


Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем (ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI).

 


Права суб'єкта персональних даних відповідно ст.8 до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI 
 

1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними. 
2. Суб'єкт персональних даних має право: 
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 
3) на доступ до своїх персональних даних; 
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Scroll

Цей сайт використовує cookies. Ви можете змінити налаштування cookies в своєму браузері. Дізнатись більше.